top of page

O programu PharmaZOOM

PharmaZOOM vam omogućava da upoznate tržište kao I da procenite svoje tržišno učešnje ali I učešće konkurencije.I više,omogućava vam da lakše pronađete rešenje u dinamičkom farmaceutskom tržištu.

Prema dobijenim podacima o prodaji lekova na datim teritorijama, postoji mogućnost analize prodaje u zavisnosti od zahteva prema traženim lekovima I teritoriji, praćenje prodaje lekova pojedinačno prema interesovanju/teritoriji (mikrosegment/apoteke)  u odnosu na ukupnu prodaju lekova, prikaz udela u ukupnoj prodaji lekova kao I analiza promene u prodaji u odnosu na zadati vremenski period I izabranu teritoriju/ teren.

U PharmaZOOM-u se može  lako upravljati raspoloživim podacima u skladu sa  potrebama.Informacije mogu biti predstavljene u posebnim izveštajima ili u standardnim izveštajima PharmaZOOM-a

Zajedno sa našim partnerima nudimo naše programe u Belorusiji,Baltičkim zemljama,kao I angažovanje u razvoj poslovanja u Srbiji.

Za laku analizu učinka saradnika,nudimo dodatni PharmaZOOM modul-RepZOOM.On je projektovan tako da prati prodaju grupe proizvoda u određenim oblastima koje su dodeljene stručnim saradnicima.Istovremeno ovaj modul olakšava  da se odredi tržišni udeo kompanije u različitim oblastima I da se prati dinamika prodaje.RepZOOM vam omogućava da uporedite sve informacije sa konkurentskim proizvodima.

Učestalost podataka vam omogućava da utvrdite konkretne razloge za promenu podataka,da se proceni efikasnost promocije,kao I da se planira buduća strategija I planira prodaja.

PharmaZOOM podaci se u Litvaniji ažuriraju nedeljno,u Belorusiji I Letoniji mesečno,a u Estoniji kvartalno.

Ekskluzivne funkcije PharmaZOOM-a:

 

 • precizni I trenutni podaci o prodaji na farmaceutskom tržištu

 • praćenje tržišnog udela I trendova

 • pristup podacima kad god je to potrebno-on line,7 dana u nedelji

 • fino teritorijalno grupisanje apoteka

 • poređenje zadatih ciljeva sa ostvarenom prodajom

 • merenje efikasnosti prodaje

 • trostruka bezbednosna autorizacija

 • efikasno I lako ažuriranje podataka

 • obuka I usmeravanje

 • Twitter Square
 • LinkedIn Black Square
 • YouTube Black Square

© 2015 Pharmaverte Ltd | office@pharmaverte.rs | Phone: +381 11 2101594  | 33 Banjička st., 11080 Zemun-Beograd

bottom of page