top of page

PharmaZOOM

Tržišni podaci I programska statistika praćenja promena,povezani sa farmaceutskim tržištem pojedinih zemalja.PharmaZOOM omogućava da se analizira dinamika farmaceutskog tržišta pomoću softvera za obradu podataka, kao I da se trenutno I precizno ažuriraju  informacije.

 

Fleksibilnost

PharmaZOOM  vam daje mogućnost da pratite dinamiku u farmaceutskom tržištu, omogućavajući da brzo reagujete na tržišne promene I aktivnosti konkurencije, donošenje važnih odluka na osnovu podataka, kao I da kreirate I prilagodite marketinšku strategiju. Obim podataka, frekvencije I metode predstavljanja određene su individualnim potrebama svakog klijenta.

Tokom pripreme programa u okviru računa unosimo potrebe klijenta kao I sve promene na tržištu.

Usklađivanje sa PharmaCODE-om

Rad sa dinamičnim protokom informacija, kao I korišćenje customer relationship management (CRM) sistema može otežati proces razmene informacija, ali usklađivanje ovih sistema je najefikasnije rešenje.

Informacije prikupljene u programu PharmaZOOM mogu se lako povezati sa programom CRM,pod nazivom PharmaCODE koji je kreiran od strane istih programera kao I PharmaZOOM-kompanije Softdent.

​​Bezbednost

Podaci o tržištu lekova su veoma važni kako bi se ostalo konkurentno,a izuzetna  pažnja je posvećena njihovoj zaštiti. Sprovode se sve odgovarajuće tehničke I organizacione mere  u cilju zaštite podataka   od otkrivanja ili nekih drugih nezakonitih aktivnosti.

Strane koje su uključene u proces prikupljanja podataka PharmaZOOM,rade pod veoma strogim propisima o privatnosti podataka,koji su navedeni u ugovoru.

Brze promene tržišta I aktivnosti konkurencije diktiraju pravila I dalje trendove za ovu beskonačnu igru.Tržišni podaci I statistika praćenja vam omogućavaju da brzo I produktivno reagujete na te promene.

  • Twitter Square
  • LinkedIn Black Square
  • YouTube Black Square

© 2015 Pharmaverte Ltd | office@pharmaverte.rs | Phone: +381 11 2101594  | 33 Banjička st., 11080 Zemun-Beograd

bottom of page